Poręczenia kredytów i pożyczek w ramach pomocy de minimis

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki Pobierz plik
  2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
  3. Upoważnienie 
  4. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela Pobierz plik      1474484432_word
  5. Regulamin udzielania poręczeń kredytów/ pożyczek przez LFPK Pobierz plik
  6. Oświadczenia  – załączniki składane do wniosku o poręczenie w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:
   a) Spółki osobowe (spółki jawne, komandytowe, partnerskie):  Oświadczenie wspólników Pobierz plik
   b) Spółki kapitałowe (spółki z o.o., akcyjne): Oświadczenie członków organów zarządzających Pobierz plik
  7. Wzór weksla własnego in blanco Pobierz plik