Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 600
Poręczenia leasingów – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia leasingów

Poniżej przedstawiamy standardową procedurę udzielania poręczenia leasingów oraz podstawowe przesłanki, które musi spełnić przedsiębiorca.

Poręczmy dla przedsiębiorstw, które:

  1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z Kwalifikatorem MŚP)
  2. posiadają siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności na terenie województwa lubuskiego potwierdzone dokumentacją,
  3. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy,
  4. ubiegają się o leasing w Instytucji Finansowej, która współpracuje z LFPK (Wykaz Instytucji Finansowych)*
  5. posiadają zdolność leasingową potwierdzoną przez Instytucję Finansową współpracującą z LFPK,
  6. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  7. złożą za pośrednictwem Instytucji Finansowej wniosek o poręczenie leasingu wraz z załącznikami i kompletną dokumentacją leasingową.

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczenia leasingów znajdują się w Warunkach udzielania poręczeń do transakcji leasingowych.

Jednostkowe poręczenia  oraz łączny limit udzielonych poręczeń na rzecz Klienta nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.

Obecnie LFPK posiada podpisane umowy o współpracy z:

logo
millenium logo_leasing

i u tych leasingodawców przedsiębiorcy mogą ubiegać się o leasing z poręczeniem LFPK.

Prowizje za udzielenie poręczenia leasingów:

Okres obowiązywania poręczenia do 24 miesięcy od 24 do 36 miesięcy od 36 do 48 miesięcy powyżej 48 miesięcy
Przedział procentowy poręczenia od 1 do 20% od 0,8% od 1,0% od 1,2% od 1,6%
od 20 do 40 % od 1,0% od 1,2% od 1,4% od 1,8%
od 40 do 60 % od 1,2% od 1,4% od 1,6% od 2,0%
powyżej 60 % od 1,4% od 1,6% od 1,8% od 2,2%